วิสัยทัศน์  มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์ คุณภาพ และเผยแพร่ ข่าวสารและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

พันธกิจ ในบริการด้านข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง เผยแพร่วัฒนธรรม ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรมและกรอบจรรยาบรรณ ขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

เทคโนโลยีระบบผลิตรายการ  ขอนแก่น ชาแนล เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้วางระบบการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล High Definition (HD) โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยระบบ ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ ระบบการวางแผนผังรายการ ระบบผลิตรายการข่าว ระบบบริหารจัดการ
ความชัดเจนของภาพ ระบบ HD (High Definition) มีความละเอียด 1920×1080 พิกเซล ทำให้มีความคมชัดสูง มากกว่าระบบ SD ถึง 5 เท่า ทำให้เห็นรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจน

Contact Details

Khonkaenchannel Comunication Service
150/5-6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-239-127 (main number)
043-239-129 (fax)

Email: khonkaenchannel@gmail.com

About us

khonkaenchannel มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์ คุณภาพ และเผยแพร่ ข่าวสารและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

LATEST POSTS

- Advertisement -